Vrienden

Privacyreglement

Privacyreglement van de Stichting Zeister Muziekdagen en de Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken Stichting Zeister Muziekdagen en Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen (hierna: Vriendenstichting) in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens.

Stichting Zeister Muziekdagen en de Vriendenstichting verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- het beheer van het vrienden- en belangstellendenbestand
- het afhandelen van uw bestelling en betaling
- het verzenden van informatiemateriaal en onze nieuwsbrief
- om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren
- om u te informeren over wijzigingen van onze diensten


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • adres en woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • uw bankrekeningnummer wanneer u kaarten bij ons bestelt of u lid wordt van de Vriendenstichting
  • gegevens over uw activiteiten op onze website, zoals de gebruikte internetbrowser.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, behoudens de toestemming van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 16 is. Wij raden ouders en voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er zonder toestemming gegevens over hen worden verzameld. Als u meent dat wij zonder genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zeistermuziekdagen.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Stichting Zeister Muziekdagen en de Vriendenstichting zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden.

Onze bewaartermijnen zijn:

  • Indien u kaarten bij ons heeft besteld, bewaren we uw gegevens maximaal drie jaar.
  • Wanneer u ons toestemming geeft om u via post en/of e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten, bewaren wij uw gegevens tot u zich afmeldt.
  • Als u Vriend bent van de Zeister Muziekdagen bewaren wij de daarvoor benodigde gegevens tot u uw Vriendschap opzegt.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Stichting Zeister Muziekdagen en de Vriendenstichting zullen uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de dienstverlening aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Gebruiken Stichting Zeister Muziekdagen en de Vriendenstichting cookies op hun website, en zo ja, waarvoor?

Ja, Stichting Zeister Muziekdagen en de Vriendenstichting gebruiken cookies op hun website. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone bij het eerste bezoek aan onze website. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en helpen om de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website te verbeteren.


U kunt het gebruik van cookies via uw internetbrowser uitschakelen. Ook kunt u alle door uw internetbrowser opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. Klik hier voor meer informatie.


We gebruiken Facebook- en Twitter-feeds op onze website om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws. Hierdoor kunnen Facebook en Twitter tracking cookies plaatsen. Mocht u dit niet willen, dan kunt u gebruik maken van software die dit blokkeert, bijvoorbeeld Disconnect.


Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Stuur daarvoor een verzoek naar info@zeistermuziekdagen.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Stichting Zeister Muziekdagen en de Vriendenstichting nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zeistermuziekdagen.nl.

Zeist, 12 mei 2016