Vrienden

ANBI-gegevens

De Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 dienen ANBI's een aantal gegevens op hun website openbaar te maken. Dat doen wij via deze pagina. Meer informatie over ANBI's kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

 

 

Naam Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen
   
Doelstelling Doelstelling van de Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen is het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van de activiteiten van de Stichting Zeister Muziekdagen, zijnde de financiële en organisatorische ondersteuning van kamermuziek en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. Meer informatie over onze doelstelling vindt u in het beleidsplan.
   
Bestuur

Wim Vermaak, voorzitter

Mw. Henny Jansen-van Leusden, secretaris

Charles Evers, penningmeester

   
Beleidsplan Ons beleidsplan vindt u hier.
   
Beloningsbeleid De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden.
   
Activiteitenverslag Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018 vindt u hier.
   
Jaarrekening De financiële verantwoording vindt u hier.
   
RSIN 8073.35.083
   
Contactgegevens   Adres: Drostestraat 4a, 3958 BK Amerongen
Telefoon: 0343 410 898
E-mail: vrienden@zeistermuziekdagen.nl