De Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen wil de band versterken tussen liefhebbers van kamermuziek en de Zeister Muziekdagen. Vrienden vormen de warme kring om het festival. Hun bijdragen zorgen voor een financiële basis voor de evenementen.

De Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen beheert tevens het Beurzenfonds. Masterclassstudenten die zelf over onvoldoende financiële middelen beschikken, kunnen hier een beroep op doen. Op deze manier wordt ook uitvoering gegeven aan de doelstelling van de Stichting Zeister Muziekdagen: het stimuleren van de kamermuziek.

Het meerjarenbeleidsplan 2021- 2024 vindt u hier.

Wilt u weten hoe u Vriend kunt worden? Klik dan hier.